People

Researchers

Prof. Nai-Chung LEUNG, Conan Complex Geometry; Algebraic Geometry; Mathematical Physics
Prof. Luen Fai TAM Geometric Analysis; Differential Geometry
Prof. CHAN Kwok Wai Algebraic Geometry, Symplectic Geometry, Mirror Symmetry

Graduate Students

Mr. Ya Long CAO
Mr. Yin LI
Mr. Chuijia WANG
Mr. Ang XU
Mr. Yi ZHANG
Mr. Qingyuan JIANG
Mr. Peng DU
Mr. Ying XIE

Some other Geometers in Hong Kong

Avery Ching The Hong Kong University of Science and Technology
Cheng, Shiu Yuen The Hong Kong University of Science and Technology
Li, Wei Ping The Hong Kong University of Science and Technology
Lu,Jiang Hua The University of Hong Kong
Meng, Guowu The Hong Kong University of Science and Technology
Mok, Ngaiming The University of Hong Kong

@