Program

Program-At-A-Glance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Date
  Time

Dec 17
(Friday)

Dec 18
(Saturday)

Dec 19
(Sunday)

Dec 20
(Monday)

Dec 21
(Tuesday)

Dec 22
(Wednesday)

9:00 - 10:00

Opening Ceremony and Awards Presentation

Chern Lecture

Morningside Lecture

10:05 - 11:05

Plenary Lecture

Invited /
Contributed Talks

11:05 - 11:20

Tea Break

11:20 - 12:05

Invited Talks

Invited /
Contributed Talks

12:10 - 12:30

Contributed Talks

12:30 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Symposium and Distinguished Lectures

Morningside Lecture

Plenary Talks

 

15:05 - 16:05

Plenary Lecture

Plenary Talks

Invited Talks

16:05 - 16:20

Tea Break

16:20 - 17:05

Invited Talks

Contributed Talks

17:10 - 17:30

Contributed Talks

17:35 - 17:55

Talk with Masters

Contributed Talks

Contributed Talks

18:00 - 18:20

 

18:20 - 19:00

 

 

19:00

 

Banquet


Back to top

 

December 17, 2004 (Friday)

Theatre 1, Hong Kong Convention and Exhibition Centre


08:00 - 17:00 Registration
 
09:00 - 09:10 Welcome Remarks
 • Mr. Ronnie C. Chan, Co-Founder, THE MORNINGSIDE GROUP and Chairman,
  Hang Lung Group
 • Professor Shing-Tung Yau, Chairman, International Congress of Chinese 
  Mathematicians
09:10 - 09:30 A Tribute to Professor Shiing-Shen Chern
 • Professor Shing-Tung Yau
09:30 - 09:40 Remarks by Guest of Honor
 • Professor Yongxiang Lu, Vice-Chairman, Standing Committee of the 10th National 
  People's Congress, People's Republic of China
09:40 - 09:50 Presentation of the Morningside Gold Medal of Mathematics
09:50 - 10:00 Presentation of the Morningside Gold Medal of Applied Mathematics
10:00 - 10:15 Presentation of the Morningside Silver Medal of Mathematics
10:15 - 10:25 Presentation of the Chern Prize
10:25 - 10:30 Presentation of the ICCM International Cooperation Award
10:30 - 10:45 Break
10:45 - 12:00 Presentation of the Morningside Medalists' Research
12:00 - 14:00 Lunch (at Rooms 301 and 306-8, HKCEC)
14:00 - 17:45 Symposium
14:00 - 15:15 Session 1
Developing Basic Science: Challenges for Universities
Penelists
 • Professor H.K. Chang, President, City University of Hong Kong
 • Professor Paul C.W. Chu, President, The Hong Kong University of Science and 
  Technology
 • Professor Lawrence J. Lau, Vice-Chancellor, The Chinese University of Hong Kong
 • Professor Ching-fai Ng, President and Vice-Chancellor, Hong Kong Baptist 
  University
 • Professor Chung-kwong Poon, President, The Hong Kong Polytechnic University
Moderator
 • Mr. Ronnie C. Chan
15:15 - 16:00 Session 2
Applying Mathematics to Economic Problems
 • Professor Lawrence J. Lau, Vice-Chancellor, The Chinese University of Hong Kong
16:00 - 16:15 Break
16:15 - 17:00 Session 3
Matheamtics in Poetry? Poetry in Mathematics?
 • Professor C.L. Liu, William M.W. Mong Honorary Chair Profesor
  Tsing Hua University, Taiwan
17:00 - 17:45 Session 4
What are my Odds? Historical and Modern Efforts to Win at Games of Chance
 • Mr. William Benter, Chairman, Acusis LLC

Back to top

 

December 18, 2004 (Saturday)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900 - 1000
Chern Lecture

A Tribute to Professor S.S. Chern  (Chair: S.T. Yau)
Venue: TYW LT

1005 - 1105
Plenary Talks

Chongqing Cheng 程崇慶  (Chair: Jeff Xia)
Venue: LSB LT1

Yum-Tong Siu 蕭蔭堂  (Chair: John Morgan)
Venue: LSB LT6

1105- 1120

Tea Break

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

Chair

Jing-Song Huang

Nai Chung Leung

Xiao Zhang

Hing Sun Luk

Cho-Ho Chu

Ping Sheng

Zhiying Wen

Chi-Wang Shu

Juncheng Wei

Zhenting Hou

1120 - 1205
Invited Talks

Mei-Chu Chang
張美珠
(1)

Jun Li
李駿
(2)

Chang-Shou Lin
林長壽
(3)

Der-Chen Chang
張德健
(4)

Man Duan Choi
蔡文端
(5)

Tony F. Chan
陳繁昌
(6)

Narn-Rueih Shieh
謝南瑞
(7)

Thomas Yi-Zhao Hou
侯一釗
(8)

Liqun Zhang
張立群
(9)

Rong Wu
吳榮
(10)

1210 - 1230
Contributed Talks

Gennian Ge
葛根年
(1)

Chiung-Jue Anna Sung
宋瓊珠
(3)

Yixiang Chen
陳儀香
(4)

Zhijian Wu
(5)

Shu-Ming Chang
(6)

Hui Rao
饒輝
(7)

Ya-Yan Lu
(8)

Jann-Long Chern
(9)

Hong-Kun Xu
(10)

1230 - 1400

Lunch at Benjamin Franklin Centre

1400 -1500
Morningside Lecture

John Coates  (Chair: S.T. Yau)
Venue: TYW LT

1505 - 1605
Plenary Talks

Lai Sang Young 楊麗笙  (Chair: Yunping Jiang
Venue: LSB LT1

Shouwu Zhang 張壽武  (Chair: Duong H. Phong)
Venue: LSB LT6

1605 - 1620

Tea Break

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

Chair

Mei-Chu Chang

Jun Li

Chang-Shou Lin

Tuen Wai Ng

Man Duan Choi

Tony F. Chan

Zuowei Shen

Qiang Du

Liqun Zhang

Jian-Qing Fan

1620 - 1705
Invited Talks

Chongying Dong
董崇英
(1)

Xiaotao Sun
孫笑濤
(2)

Xianzhe Dai
戴先哲
(3)

Shu-Cheng Chang
(4)

Liming Ge
葛力明
(5)

Ping Sheng
沈平
(6)

Charles K Chui
崔廣泰
(7)

Shi Jin
金石
(8)

Ping Zhang
張平
(9)

Jia-an Yan
嚴加安
(10)

1710 - 1730
Contributed Talks

Tzu-Yueh Julie Wang
(1)

Takao Akahori
(2)

Bingye Wu
吳炳燁
(3)

Dao-Qing Dai
戴道清
(4)

Zhangjian Hu
胡璋劍
(5)

Ying-Hen Hsieh
(6)

Yi-Chiuan Chen
(7)

Kai Tai Li
李開泰
(8)

Abdul Hamid Kara
(9)

Zhenting Hou
侯振挺
(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1730 - 1900

Talk with Masters (Panel Discussion, chaired by S.T. Yau)
Venue: TYW LT


Back to top

 

 

December 19, 2004 (Sunday)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900 - 1000
Morningside Lecture

Joel Smoller  (Chair: Zhouping Xin)
Venue: TYW LT

 

1005 - 1105
Plenary Talks

Fang-Hua Lin 林芳華  (Chair: Zhouping Xin)
Venue: LSB LT1

Jianshu Li 勵建書  (Chair: Shiu-Yuen Cheng)
Venue: LSB LT6

 

1105 - 1120

Tea Break

 

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

 

Chair

Jie Xiao

Lizhen Ji

Tom Wan

Ngaiming Mok

To-Ming Lau

Jack Xin

Charles K. hui

Thomas Hou

Ping Zhang

Zhengyan Lin

 

1120 - 1205
Invited Talks

Jing-Song Huang
黃勁松
(1)

Yi Hu
(2)

Mc Kenzie Y. Wang
(3)

Yuefei Wang
王躍飛
(4)

Cho-Ho Chu
朱礎豪
(5)

Horng-Tzer Yau
姚鴻澤
(6)

Rong-Qing Jia
賈龍慶
(7)

Qiang Du
(8)

Juncheng Wei
魏軍城
(9)

Kai-Tai Fang
方開泰
(10)

 

1210 - 1230
Contributed Talks

Chu-Chin Hu
(1)

Shangjiang Guo
郭上江
(7)

Chin-Tung Wu
(3)

Chunyi Gao
高純一
(4)

Tao Qian
(5)

Siming Huang
(6)

Chunqing Lu
(7)

Zhuangyi Liu
(9)

Congzhu Li
(10)

 

1230 - 1400

Lunch at Benjamin Franklin Centre

 

1400 -1500
Morningside Lecture

Leslie Valiant  (Chair: Ming Li)
Venue: TYW LT

 

1505 - 1605
Plenary Talks

Chiun-Chuan Chen 陳俊全  (Chair: Song-Sun Lin)
Venue: LSB LT1

Chi-Wang Shu 舒其望  (Chair: Yanping Lin)
Venue: LSB LT6

 

1605 - 1620

Tea Break

 

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

 

Chair

Lei Fu

Tian Jun Li (2)
Zhihua Ma (7)

Mc K. Y. Wang

Tuen Wai Ng

Ngai-Ching Wong

Horng-Tzer Yau

Ai-hua Fan

Shi Jin

Man Kam Kwong

Kai-Tai Fang

 

1620 - 1705
Invited Talks

Jie Xiao
肖杰
(1)

Lizhen Ji
季理真
(2)

Lei Ni
倪磊
(4)

To-Ming Lau
劉道明
(5)

Jack Xin
忻學
(6)

Zuowei Shen
沈佐偉
(7)

Jianguo Liu
劉建國
(8)

Huicheng Yin
尹會成
(9)

Weian Zheng
(10)

 

1710 - 1730
Contributed Talks

Ka Hin Leung
(1)

Zhenglin Ye
(3)

Yujie Ma
馬玉傑
(4)

Guoxing Ji
吉國興
(5)

Mao-Ting Chien
(6)

Yizhen Huang
(8)

Yong Sheng Li
李用聲
(9)

Zaiming Liu
劉再明
(10)

 

1735 - 1755
Contributed Talks

Hsungrow Chan
(3)

Songliang Qiu
裘松良
(4)

Genaro Lopez
(5)

Sanjeev Kumar
(6)

Zu-Guo Yu
喻祖國
(7)

Jia Liu
(8)

Ching-Lung Lin
(9)

Xuan Luo
(10)

 

1800 - 1820
Contributed Talks

Yen-lung Tsai
(1)

Wanyi Wang
(7)

Zhong Hua Hou
(3)

An Wang
王安
(4)

Zengjian Lou
婁增建
(5)

Yuen-Cheng Kuo
(6)

Min Wu
吳敏
(7)

Weichung Wang
(8)

Yanping Lin
(9)

Siu-Ah Ng
(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1715 - 1815

Poster Session
Venue: Ground Floor, Lady Shaw Building


Back to top

 

 

December 20, 2004 (Monday)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900 - 1000
Morningside Lecture

Stanley Osher  (Chair: Chi-Wang Shu
Venue: TYW LT

1005 - 1105
Plenary Talks

Jian-Qing Fan 范劍青  (Chair: Fred Hickernell
Venue: LSB LT1

Kang Zuo 左康  (Chair: Luen Fai Tam)
Venue: LSB LT6

1105 - 1120

Tea Break

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

Chair

Nai Chung Leung

Xianzhe Dai (3)
Raymond Chan (6)

Wing Sum Cheung

Man Keung Siu

Renhong Wang

Yang Wang

Jianguo Liu

Huicheng Yin

Jia-an Yan

1120 - 1205
Invited Talks

Tianjun Li
李天軍
(2)

Bennett Chow
周培能
(3)

Xiangyu Zhou
周向宇
(4)

Koon-shing Leung
梁貫成
(11)

Song-Sun Lin
林松山
(6)

Ai-hua Fan
范愛華
(7)

Tao Tong
湯濤
(8)

Man Kam Kwong
鄺文錦
(9)

Jiong-min Yong
雍炯敏
(10)

1210 - 1230
Contributed Talks

Yi Zhang
張毅
(2)

Qun Luo
(6)

Jun Wang
王珺
(4)

Huk-Yuen Law
(11)

Weiyi Su
蘇維宜
(7)

Yanping Chen
陳艷萍
(8)

Yong Zhou
周勇
(9)

Bernard Wong
(10)

1230 - 1400

Lunch at Benjamin Franklin Centre

1400 -1500
Plenary Talks

Tze-Leung Lai 黎子良  (Chair: Ming-Guo Gu)
Venue: LSB LT1

Chair: Ngai Ying Wong
Venue: LSB C1

Xiping Zhu 朱熹平 (Chair: Peter Li
Venue: LSB LT6

1400 - 1445
Invited Talk
Yat Sun Poon
潘日新
(11)

1505 - 1605
Plenary Talks

Chin-Lung Wang 王金龍 (Chair: Kang Zuo
Venue: LSB LT1

1450 - 1535 Invited Talk
Man Keung Siu
蕭文強
(11)

Luen Fai Tam 譚聯輝 (Chair: Peter Li)
Venue: LSB LT6

1540 - 1600
Contributed Talk
Hing Sun Luk
陸慶燊
(11)

1605 - 1620

Tea Break

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

Chair

Yi Hu

Feng Luo

Bennett Chow (3)
Yongsheng Li (9)

Weiping Yin

Huk Yuen Law

Song-Sun Lin

Rong-Qing Jia

Tao Tang

Tong Yang

Jiong-min Yong

1620 - 1705
Invited Talks

1620 - 1640
Contributed Talks

Xiao-Song Lin
林曉松
(2)

Jiang Hua Lu
路江華
(2)

Mu-Tao Wong
王慕道
(3)

Pit-Mann Wong
王必敏
(4)

Ngai-Ying Wong
(11)

Renhong Wang
王仁宏
(6)

Zhiying Wen
文志英
(7)

Xiaoping Wang
王筱平
(8)

Tai-Chia Lin
林太家
(9)

Xiaotong Shen
(10)

1645 - 1705
Contributed Talks

Ka-Luen Cheung
張家麟
(11)

1710 - 1730
Contributed Talks

Hui-Wen Lin
(2)
 

Madeti Prabhakar
(2)

Daxiong Piao
(9)

Jinhao Zhang
張錦豪
(4)

Kang Wu
康武
(11)

Feng Ling
(6)

Jiaxin Hu
胡家信
(7)

Bo Yu
(8)

Yousong Luo
(9)

Yimin Xiao
(10)

1735 - 1755
Contributed Talks

 

 

 

 

Ping-Jung Hsiang Tintera
(11)

 

 

 

 

 

1900

Banquet at Metropole Hotel


Back to top

 

 

December 21, 2004 (Tuesday)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900 - 1000
Plenary Talk

Ngai-Ming Mok 莫毅明  (Chair: Luen-Fai Tam)
Venue: TYW LT

1005 - 1105
Plenary Talks

Ming Li 李明  (Chair: Raymond Chan )
Venue: LSB LT1

Peter Li 李偉光  (Chair: Ngai-ming Mok)
Venue: LSB LT6

1105 - 1120

Tea Break

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

Chair

Chaoping Xing

Tom Wan

Huai-Dong Cao

Wing Sum Cheung

Chi Keung Ng

Zongmin Wu

Jeff Xia

Yanping Lin

Xiangao Liu

Rong Wu

1120 - 1205
Invited Talks

Chat-Yin Ho
何七然
(1)

Nai Chung Leung
梁迺聰
(2)

Jiaping Wang
王嘉平
(3)

Song-Ying Li
李松鷹
(4)

Zhongwei Shen
申仲偉
(5)

Keke Zhang
張克河
(6)

Yang Wang
汪揚
(7)

Yau-Shu Wong
(8)

Qiang Zhang
張强
(9)

Elton Pei Hsu
徐佩
(10)

1210 - 1230
Contributed Talks

Nanqing Ding
丁南慶
(1)

 

 

Peter Tien-Yu Chern
(4)

Xiangxing Tao
陶祥興
(5)

Li-Quan Mei
(6)

King-Shun Leung
(7)

Hsin-Yun Hu
(8)

Yanni Zeng
(9)

Jianhui Huang
(10)

1230 - 1400

Lunch at Benjamin Franklin Centre

1400 -1500
Plenary Talks

Xujia Wang 汪徐家  (Chair: Kai Seng Chou)
Venue: LSB LT1

Jian Zhou 周堅  (Chair: Kefeng Liu)
Venue: LSB LT6

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

Chair

Chat-Yin Ho

Yi Hu (2)
Xiaoping Wang (8)

Jiaping Wang (3)
Mingxin Wang (9)

Hing Sun Luk (4)
Weiyi Su (7)

Ping Kwan Tam

Keke Zhang

Dejun Feng

Yau-shu Wong

Qiang Zhang

Xiaotong Shen (10)
Shih-Feng Sheih (6)

1505 - 1550
Invited Talks

Chaoping Xing
(1)

Feng Luo
羅鋒
(2)

Huai-Dong Cao
曹懷東
(3)

Stephen S.T. Yau
丘成棟
(4)

Ngai-Ching Wong
黃毅青
(5)

Zongmin Wu
吳宗敏
(6)

Yunping Jiang
蔣雲平
(7)

Ya-xiang Yuan
袁亞湘
(8)

Xiangao Liu
劉憲高
(9)

Zhi-Liang Ying
(10)

1550 - 1605

Tea Break

1605 - 1625
Contributed Talks

Liang Gui Feng
馮良貴
(1)

Xiao-Qing Jin
金小慶
(8)

Yangxin Yao
(9)

Xinchu Fu
(7)

Guojun Wang
王國瑾
(5)

Xiao-Yuan Qian
(6)

Sze-Man Ngai
倪思敏
(7)

Jinyan Fan
范金燕
(8)

Jianhua Wu
吳建華
(9)

Dongyun Yi
易東雲
(10)

1630 - 1650
Contributed Talks

Jinwang Liu
劉金旺
(1)

Jichun Li
(8)

Yao-Tian Shen
沈堯天
(9)

Qiyan Shi
施齊焉
(7)

Ji Gao
(5)

Ding-Tai Ron
(6)

Tai-Man Tang
鄧大文
(7)

Chin-Tien Wu
(8)

Shun-Li Zhang
(9)

Wei-Zhi Wu
吳偉志
(6)

1655 - 1715
Contributed Talks

Xiao-long Xin
(1)

Shen-Quan Liu
(8)

Xi-Lin Fu
(9)

Shengyou Wen
文勝友
(7)

Yueping Zhu
朱月萍
(5)

Mikhail Kovalyov
(6)

Xinggang He
何興鋼
(7)

Jia F. Weng
(8)

Aixiang Huang
(9)

Rongsi Chen
陳榮斯
(6)

1720 - 1740
Contributed Talks

Jiwen Zeng
曾吉文
(1)

Jianhu Feng
(8)

Zheng-rong Liu
(9)

Tusen Huang
黃士森
(7)

Peng Cheng Niu
鈕鵬程
(5)

Zhixiang Li
李志祥
(6)

Huo-Jun Ruan
阮火軍
(7)

Shu-Sen Xie
(8)

Zhong Wang
(9)

Xiaowei Yang
(6)

1745 - 1805
Contributed Talks

Wei-Chen Yao
(1)

Yinnian He
(8)

Mingxin Wang
(9)

Jie-Hua Mai
麥結華
(7)

Jiong Sun
(5)

Fangyu Sun
(6)

Yun Tang
(7)

Jingtang Ma
(8)

Zhenhai Liu
劉振海
(9)

Shih-Feng Shieh
(6)


Back to top

 

 

December 22, 2004 (Wednesday)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900 - 1000
Morningside Lecture

Wilfried Schmid  (Chair: Jing-Song Huang)
Venue: TYW LT

Venue

LSB LT4

LSB C3

LSB C4

LSB C5

LSB C1

LSB LT2

LSB LT6

LSB LT5

LSB LT3

LSB C2

Chair

Chongying Dong

Jun Li

Mu-Tao Wang

Ngai Ming Mok (4)
Qinghui Liu (7)

Chi Wai Leung

Chong-Sze Tong

Nam-Rueih Sheih

Ya-Yan Lu

Tai-Chia Lin

Elton Pei Hsu

1005 - 1050
Invited Talks

1005 - 1025
Contributed Talks

Lei Fu
扶磊
(1)

Fuquan Fang
方复全
(2)

Ai-ko Liu
(3)

Bun Wong
王彬
(4)

Chi-Keung Ng
吳志強
(5)

Xiao-Ming Zeng
曾饒明
(6)


Jun Zou
鄒軍
(8)

Tong Yang
楊彤
(9)

Zhengyan Lin
林正炎
(10)

1030 - 1050
Contributed Talks

Kewen Zhao
(6)

1050 - 1105

Tea Break

1105 - 1150
Invited Talks

1105 - 1125
Contributed Talks

Xi-Lin Tang
(1)

Melissa Chiu-Chu Liu
(2)

Xiao Zhang
張曉
(3)

Jung-Chao Ban
(7)

Quan-Fang Wang
(6)

Dejun Feng
丰德軍
(7)

Yimin Wei
(8)

Shih-Hsien Yu
(9)

Fred Hickernell
(10)

1130 - 1150
Contributed Talks

Mansour Ghadiri Herati
(1)

 

LiZhi Cheng
成禮智
(6)

Yuan-Ling Ye
葉遠靈
(7)

1155 - 1215
Contributed Talks

Wenguang Zhai
(1)

 

 


 


Xin-Rong Dai
戴新榮
(7)

 

Anita S.M. Wong
(9)

Zhongxing Ye
(10)

1215 - 1400

Lunch at Benjamin Franklin Centre


Back to top